Wij zijn verhuisd naar https://cornelisbakkerfoundation.eu

Even geduld alstublieft, u wordt doorverbonden...

Stichting
Cornelis Bakker-Collectie

Rotterdamse Schilders en Tekenaars 1770-1920

Activiteiten

Naast het stimuleren van diverse publicaties, bevordert de Stichting lezingen, tentoonstellingen en onderzoek inzake de kunstenaarsfamilies Hauck-Bakker-Van de Laar. Na de publicatie van haar boek “Op zoek naar werk” is Wilma van Giersbergen actief met het geven van lezingen, waarbij een of meerdere aspecten van dit boek worden verdiept.

Boek

Voorjaar 2018 heeft Wilma van Giersbergen haar boek ‘Op zoek naar werk: de productieve kunstenaarsfamilies Hauck-Bakker-Van de Laar in Rotterdam 1770-1920’ afgerond.

Naast de boeiende 18e eeuwse kunstenaar A.C. Hauck (1742-1801), besteedt de auteur veel aandacht aan de historieschilder J.H. van de Laar (1807-1874). Het kasboek van deze laatste kunstenaar is bewaard gebleven. In bijlage 9 van het boek wordt de inhoud daarvan weergegeven.

Op 7 september 2018 werd — onder grote belangstelling — het boek van Wilma van Giersbergen feestelijk gepresenteerd ten huize van de uitgever.

Thans is dit boek bij de boekhandel verkrijgbaar voor de prijs van € 29,50. Donateurs die een minimum donatie van € 40,00 aan de Stichting doen, krijgen het boek als welkomstgeschenk gratis toegestuurd.

Nadere informatie over het boek is te vinden op deze site onder Publicaties, alsmede op de site van uitgeverij Ad Donker te Rotterdam.

Lezingen

Wilma van Giersbergen is beschikbaar voor het geven van lezingen, waarbij wordt ingezoomd op deelaspecten van het boek, zoals de ateliernalatenschap van A.C. Hauck, een 18e eeuwse schilder die in Mannheim wordt geboren en via Maastricht, ‘s-Hertogenbosch, Utrecht, Den Haag en Leiden eindigt in Rotterdam. Een avontuurlijk levensverhaal van een kunstenaar die een fascinerende verzameling van 18e eeuwse informele en charmante tekeningen heeft nagelaten.

Uitreiking van het boek “Op zoek naar werk” door Wilma van Giersbergen aan Ivan Derycke, secretaris van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis, op 4 juni 2019.

In 2019 heeft Wilma van Giersbergen een lezing over aspecten van het boek gehouden voor de leden van Rotary Delft. Bij het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis heeft zij gesproken over de invloed van de Antwerpse Kunstacademie op een aantal Rotterdamse kunstenaars in 1830. Tenslotte sprak zij bij het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht over het 19e eeuwse tekenonderwijs bij het Dordtse ‘Pictura’ en het Rotterdamse ‘Hierdoor tot Hooger’.

Aanvragen voor een lezing van Wilma van Giersbergen kunnen worden gedaan bij de secretaris van de Stichting: info[at]stichting-cornelisbakker.eu

Tentoonstellingen

In 2021 zal de Stichting meewerken aan een tentoonstelling onder leiding van Hans van Herwijnen over decoratiekunst.

In 2015 en in 2016 vonden tentoonstellingen plaats in het Patriciërshuis te Dordrecht. De expositie in 2015 was gewijd aan werk van A.C. Hauck (1742-1801) en stelde zich ten doel het tekentalent van deze kunstenaar te tonen. In 2016 stond Cornelis Bakker (1771-1849), tekenleraar en schilder, met zijn veelzijdigheid en zijn minutieuze aandacht voor details, in de schijnwerpers.

Onderzoek

De afgelopen jaren hebben enige bestuursleden, met name Wilma van Giersbergen en Constantijn Bakker, veel tijd besteed aan het doen van onderzoek (op internet, alsmede in archieven en musea) naar de volgende onderwerpen:

  • De portretschilders A.C. Hauck (1742-1801), zijn vader J.J. Hauck (±1694-±1765) en drie broers: F.L. Hauck (1718-1801), J.P.F. Hauck (1723-1794) en P.E. Hauck (1735-1784).
  • Het tekenonderwijs in Antwerpen (waar J.H. van de Laar en Aren Bakker een deel van hun opleiding hebben genoten).
  • Het kunstklimaat in Rotterdam aan het eind van de achttiende eeuw.
  • De romantische schilderkunst van Jan Hendrik van de Laar (1807-1874).
  • De decoratieschilder Frans Bakker (1871-1944).

De historieschilder Jan Hendrik van de Laar heeft een fotoalbum nagelaten met een groot aantal portretfoto’s van collega kunstschilders. Wilma van Giersbergen heeft een artikel over dit netwerk van kunstenaars geschreven dat eind 2019 werd gepubliceerd in het Rotterdams Jaarboekje.

Momenteel werkt zij aan een artikel voor het tijdschrift van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis over de invloed van de Antwerpse Kunstacademie op een aantal Rotterdamse kunstenaars in 1830. Tevens werkt zij aan een artikel over Cornelia (‘Keetje’), de dochter van J.H. van de Laar.

Hans van Herwijnen is bezig met de afronding van een proefschrift over de Rotterdamse decoratieschilder Willem Adrianus Fabri. daarin wordt eveneens aandacht besteed aan het decoratieatelier Van de Laar-Bakker.

Najaar 2020 zal Constantijn Bakker beginnen met een onderzoek naar Jacobus (‘Koos’) Bakker (1875-1950) die voor het behoud van de ateliernalatenschap gezorgd heeft. Een belangrijk deel van diens archief wordt bewaard bij het IISG te Amsterdam

Vanaf september 2018 is Constantijn Bakker begonnen met de catalogisering van de tekeningen die tot de ateliernalatenschap behoren. In oktober van dat jaar kreeg hij hulp van Wilma van Giersbergen. In 2020 wordt deze catalogisering, samen met Wilma van Giersbergen, voortgezet.